8.7°C

1/3

Wielkopolska: 12 ton nielegalnych środków ochrony roślin w gospodarstwie

Napisał  Sty 28, 2020

Do ujawnienia nielegalnych środków ochrony roślin doszło na terenie jednego z gospodarstw w województwie wielkopolskim. Podczas kontroli pracownicy WIORiN-u w Poznaniu wykryli niedozwolone do obrotu i stosowania w Polsce środki.

Wśród zakwestionowanych towarów znajdowały się preparaty z obcojęzycznymi etykietami, nie zarejestrowane do stosowania w Polsce oraz bez etykiet produkty o niezidentyfikowanym składzie. Nielegalne preparaty mogły stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. W sprawie prowadzone są dalsze czynności przy udziale organów ścigania.

PIORiN przestrzega przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin i przypomina, że do ochrony upraw mogą być stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju ściśle regulowanej działalności, które są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Preparaty do ochrony roślin powinny być oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków powinna być sporządzona w języku polskim i jej treść powinna być zgodna ze wzorem zatwierdzonym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(rpf) jp / Źródło: piorin.gov.pl