11°C

Stawki dopłat do materiału siewnego niższe niż przed rokiem

Napisał  Mar 16, 2020

Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący wysokości stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019. Stawki są niższe niż rok wcześniej.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 wynosi:
- 68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
- 109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych;
- 342,95 zł – w przypadku ziemniaków. W 2019 roku wnioski były składane w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca. Rolnicy złożyli w sumie 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty. Stawki dopłat zostały obliczone na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami.

Natomiast stawki dopłat do poszczególnych grup lub gatunków roślin zostały obliczone przy założeniu, że na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 r. przeznaczono kwotę 75 mln złotych.

Producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:
- 869 712 ha – w przypadku zbóż,
- 29 816 ha – w przypadku roślin strączkowych,
- 35 203 ha – w przypadku ziemniaka.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama