20°C

Najnowszy raport suszowy: Susza notowana jest w siedmiu województwach fot. Paweł Pąk

Najnowszy raport suszowy: Susza notowana jest w siedmiu województwach

Napisał  Cze 26, 2020

Pomimo poprawy warunków wilgotnościowych w Polsce, w dalszym ciągu brak dostatecznej ilości opadów występuje w siedmiu województwach, gdzie utrzymuje się susza rolnicza - wynika z najnowszego raportu IUNG.

W okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2020 rokuśrednia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) wynosiła -1 mm. Wartość ta uległa zwiększeniu o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania nastąpił wzrost KBW o 99 mm.

Aktualnie susza notowana jest w województwach: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Obszar z największym deficytem wody wynoszącym od -160 do 179 mm nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowano go na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Goleniowska), na Pojezierzu Poznańskim oraz na Wzniesieniach Zielonogórskich. Duże niedobory wody od -120 do -160 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na dużym obszarze kraju notowano deficyt wody od -60 do -119 mm. Natomiast (najmniejsze niedobory wody) notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił powyżej -50 mm.

Susza notowana jest w uprawach:

- zbóż jarych – odnotowano ją w 233 gminach Polski (9,41% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 316 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 7,51 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 7 województwach na powierzchni 2,46% gruntów ornych. tj. o 0,78 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- zbóż ozimych – odnotowano ją w 146 gminach Polski (5,89% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 176 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 6,83 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,84% gruntów ornych, tj. o 1,3 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- krzewów owocowych – odnotowano ją w 120 gminach Polski (4,84% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 151 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 3,03 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,77% gruntów ornych, tj. o 0,54 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- truskawek - odnotowano ją w 79 gminach Polski (3,19% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 119, tj. o 6,38 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,35% gruntów ornych, tj. o 1,82 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- rzepaku i rzepiku - odnotowano ją w 63 gminach Polski (2,54% gmin kraju). tj. o 2,22 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,20% gruntów ornych. tj. o 0,19 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- roślin strączkowych - odnotowano ją w tych uprawach w 30 gminach Polski (1,21% gmin kraju). Susza wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,08% gruntów ornych.

- kukurydzy na ziarno - odnotowano ją w tych uprawach w 9 gminach Polski (0,36% gmin kraju). Susza wystąpiła na powierzchni 0,01% gruntów ornych.

- kukurydzy na kiszonkę - odnotowano ją w 9 gminach Polski (0,36% gmin kraju) na powierzchni 0,01% gruntów ornych.

W kwietniu opady były bardzo małe. Szczególnie niskie, poniżej 10 mm wystąpiły w północnej części kraju, stanowiły one na tych terenach od poniżej 10 do 20% normy wieloletniej. Im dalej w kierunku południowym tym opady były nieco większe, wynoszące od 10 do ponad 30 mm i na tych obszarach stanowiły od 20 do ponad 40% normy.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. Najwyższe stwierdzono we wschodnich i południowych terenach kraju od 60 do 150 mm stanowiące 100-160% normy wieloletniej. Natomiast najniższe od 30 do 60 mm występowały w północno-zachodniej części Polski, stanowiące od 50 do 100% normy.

W pierwszej i drugiej dekadzie czerwca opady na dużej powierzchni Polski były wysokie lub bardzo wysokie wynoszące od 15 do 100 mm. Jedynie w obu dekadach w części północno-zachodniej kraju były one niższe, od poniżej 5 do 15 mm. Natomiast na Wyżynie Śląskiej, Krakowsko-Częstochowskiej oraz Małopolskiej opady o tych samych wielkościach notowano w pierwszej dekadzie a w drugiej dekadzie również na Nizinie Podlaskiej.

Zasięg suszy zmniejszył się w uprawach: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych oraz truskawek w stosunku do poprzedniego okresu. Zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą. Natomiast w uprawach rzepaku i rzepiku zasięg suszy uległ wzrostowi.

Brak dostatecznej ilości opadów nadal występuje na obszarze Polski północno-zachodniej, powodując w dalszym ciągu duże niedobory wody w glebie na tym terenie. Występujący duży deficyt wody powoduje, że susza nadal notowana jest w wielu gminach i na stosunkowo dużej powierzchni gruntów ornych woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Natomiast znacznej poprawie uległy warunki wilgotnościowe w województwach: łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim oraz podlaskim, gdzie deficyt wody uległ zmniejszeniu.

(rup) pp / Źródło: IUNG

reklama