19.7°C

Jak radzić sobie z gryzoniami na polach fot. Paweł Pak

Jak radzić sobie z gryzoniami na polach

Napisał  Cze 27, 2020

Poprawna agrotechnika jest w stanie w znacznym stopniu ograniczyć liczebność gryzoni, jednak niekiedy trzeba sięgnąć po środki chemiczne. Co i kiedy można zastosować na uciążliwych szkodników upraw?

Działania mające na celu wyeliminowanie gryzoni z pól uprawnych przeprowadza się trzy razy w roku: wiosną poprzez wykładanie zatrutego ziarna, wczesną jesienią poprzez gazowanie nor świecami dymnymi oraz późną jesienią za pomocą opryskiwania preparatami chemicznymi i rozkładania zatrutego ziarna. Obserwacja pól uprawnych i nieużytków dostarcza również informacji o liczebności gryzoni, a co za tym idzie - konieczności zastosowania zabiegów chemicznych i przygotowania odpowiedniej ilości preparatów. Obserwacje takie należy przeprowadzać w marcu lub kwietniu, po żniwach oraz po zakończeniu orek jesiennych.

Jednym ze sposobów zwalczania gryzoni jest metoda czynnych nor. Na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m², na których oblicza się wszystkie nory gryzoni. Nory należy natychmiast zadeptywać. Po 1-2 dniach powtórnie liczy się nory otwarte, zamieszkałe przez gryzonie. Liczbę nor otwartych należy podzielić przez 3, otrzymujemy w ten sposób średnią liczbą nor na poletko. Przy liczbie 3 nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są konieczne. Metoda czynnych nor jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną, godną polecenia dla wszystkich gospodarstw z uwagi na jej małą inwazyjność i koszty.

Oprócz metody czynnych nor można zastosować także metodę odłowu pułapkami. Przy zastosowaniu tej metody używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki można rozkładać w dowolnych miejscach, zwracając uwagę aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Rozkładać 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1 metrowych (najlepiej układać przy wylotach nor - większe prawdopodobieństwo wpadnięcia gryzonia do pułapki).

W wyszukiwarce środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa znajdują się:

- Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB (na norniki i myszy). Jest to rodentycyd z substancją czynną fosforkiem cynku w stężeniu 1,3 %. Polecany jest w uprawie zbóż jarych, zbóż ozimych, drzew pestkowych i drzew ziarnkowych. Termin i sposób stosowania: środek stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima) wykładając w ilości 10-20 ziaren do otworów nor zamieszkałych przez gryzonie, nie zadeptując korytarzy lub do dołków wykopanych w glebie, mających około 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych matą słomianą, deską, cegłą, dachówką itp. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 - 20 g/100 m2

- Ratron GL (na norniki polne i norniki bure). Jest rodentycydem z substancją czynną fosforkiem cynku 8 g. Stosowany w uprawach rolniczych w dawce:
a) umieszczenie przynęty w norze, maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
b) stacja deratyzacyjna, maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha,

Istnieją również agrotechniczne metody ograniczania gryzoni (pszenica ozima, kukurydza), takie jak poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, bronowanie, spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, wykaszanie traw wokół plantacji, izolacja przestrzenna (od nieużytków, łąk, pastwisk, i roślin zbożowych), głęboka orka jesienna, wczesny siew i zwiększenie normy wysiewu, zwiększanie efektywności wyłapywania gryzoni przez ptaki drapieżne przez ustawianie tyczek z poprzeczką (czatownie) na otwartych przestrzeniach.

(rup) rp / Źródło: IOR

reklama