23,6°C

reklama
reklama
KRIR wnioskuje o częstsze koszenie na paszę łąk położonych na torfowiskach fot. Paweł Pąk

KRIR wnioskuje o częstsze koszenie na paszę łąk położonych na torfowiskach

Napisał  Cze 29, 2020

Izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian umożliwiających coroczne koszenie łąk na glebach torfowych. Obecne przepisy wymagają koszenia nie częściej niż co dwa lata.

Samorząd rolniczy zwrócił się z wnioskiem do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie częstości koszenia runi użytków zielonych w pakiecie 5 Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 wariant 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające.

Obecnie na użytkach objętych tym wariantem wymagana jest częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jednak nie częściej niż co dwa lata, jak określa ekspert przyrodniczy.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne – występujące od kilku lat długotrwałe okresy suszy – wielu rolników nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości pełnowartościowej paszy w postaci siana w żywieniu przeżuwaczy.

Samorząd rolniczy wnosi o możliwość corocznego koszenia łąk położonych na glebach torfowych przy zachowaniu określonego dla wariantu terminu koszenia runi.

(RUP) MP / ŹRÓDŁO: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama