logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

18.8°C

Sposoby zwalczania gryzoni w uprawach fotolia

Sposoby zwalczania gryzoni w uprawach

Napisał  Lip 20, 2020

Masowemu pojawianiu się gryzoni w zbożach ozimych, rzepaku czy kukurydzy sprzyjają między innymi uproszczenia w uprawie. Przy ustalaniu terminów zabiegów przeciwko gryzoniom ważna jest znajomość migracji sezonowych.

Oprócz pól uprawnych gryzonie zasiedlają również lasy i łąki, rowy, mokradła oraz inne nieużytki. Wiosną gryzonie najliczniej występują na miedzach, łąkach na brzegach lasów i zarośli, a także częściowo na oziminach.

W przypadku gryzoni systematyczne lustracje plantacji umożliwiają rozpoczęcie efektywnego ich zwalczania w optymalnym terminie. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązujące przepisy w zakresie ochrony roślin oraz ustawa o środkach ochrony roślin obligują do stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, które polegają na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m² na których oblicza się wszystkie nory gryzoni. Nory te należy natychmiast zadeptywać. Po 1-2 dniach powtórnie liczy się nory otwarte, zamieszkałe przez gryzonie. Liczbę nor otwartych należy podzielić przez 3, otrzymujemy w ten sposób średnią liczbę nor na poletko. Przy liczbie 3 nor zamieszkałych na 100 m² zabiegi zwalczające są konieczne.

Metoda czynnych nor jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną, godną polecenia dla wszystkich gospodarstw z uwagi na jej małą inwazyjność i koszty. Oprócz metody czynnych nor można zastosować takie metodę odłowu pułapkami. Przy zastosowaniu tej metody używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki można rozkładać w dowolnych miejscach, zwracając uwagę aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi.

Powinno się rozkładać 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1 metrowych (najlepiej układać przy wylotach nor — stwarza to większe prawdopodobieństwo wpadnięcia gryzonia do pułapki). Należy podkreślić, że im szybciej zostanie zagrożenie zidentyfikowane, tym zwalczanie będzie bardziej efektywne. Najlepszy skutek jest osiągany, gdy w ograniczanie liczebności szkodników będą zaangażowani okoliczni rolnicy, gdyż gryzonie dość szybko namnażają i rozprzestrzeniają się.

Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o wspomniany monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Jest to niezwykle ważne narzędzie w integrowanej ochronie roślin.

Skutecznym środkiem do ograniczania populacji gryzoni jest ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB oraz Ratron GL.

Należy podkreślić, że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Zasady bezpiecznego stosowania danego środka ochrony roślin określa jego etykieta, odnosząca się między innymi do dozwolonej dawki środka oraz upraw, w jakich może być stosowany. Przed każdym ich użyciem należy stosować się do zaleceń zamieszczonych w etykiecie danego środka. Przedstawione powyżej przepisy określają również sposób postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie ich stosowania.

Podstawową zasadą jest tu obowiązek wykonywania zabiegów ochrony roślin przy zastosowaniu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu oraz w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

W serwisie internetowym „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące metod regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych. Na stronie tej znajdują się również aktualne materiały informacyjne (metodyki, poradniki, programy ochrony roślin, itp.) dotyczące ochrony roślin, w tym prawidłowego wykonywania zabiegów.

(rpf) kp / Źródło: KRIR

reklama