0.4°C

reklama
reklama
1/3

Raport suszowy IUNG: Zasięg suszy uległ zwiększeniu

Napisał  Sie 18, 2020

Z najnowszego raportu suszowego IUNG wynika, że przybywa obszarów z suszą rolniczą. Obecnie jest ona notowana w 11 województwach i 13 rodzajach upraw.

Susza rolnicza występuje na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Notowana jest w uprawach:

- kukurydzy na kiszonkę - suszę w tych uprawach odnotowano w 487 gminach Polski (19,66% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 192 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 7,75 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 11 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie) na powierzchni 3,2% gruntów ornych, tj. o 1,09 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- kukurydzy na ziarno - suszę w tych uprawach odnotowano w 468 gminach Polski (18,89% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 173 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 7,08 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie. Odnotowano ją w 11 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie) na powierzchni 3,01% gruntów ornych, tj. o 0,9 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- krzewów owocowych – susza wystąpiła w 326 gminach Polski (13,16% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie gmin z wystąpieniem suszy o 5,17 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie. Odnotowano ją w 11 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie) na powierzchni 2,55% gruntów ornych, tj. o 0,68 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- roślin strączkowych – susza wystąpiła w 274 gminach Polski (11,06% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 106, tj. o 4,48 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Wystąpiła w 10 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie) na powierzchni 1,61% gruntów ornych, tj. o 0,51 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- warzyw gruntowych – susza wystąpiła w 92 gminach Polski (3,71% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie o 40 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 1,61 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie. Susza wystąpiła w 7 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie) na powierzchni 0,27% gruntów ornych, tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- tytoniu – susza wystąpiła w 71 gminach Polski (2,87% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 31 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 1,27 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 7 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie) na powierzchni 0,22% gruntów ornych, tj. o 0,09 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- ziemniaka – suszę odnotowano w 64 gminach Polski (2,58% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 62 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 2,5 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 7 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, dolnośląskie) na powierzchni 0,15% gruntów ornych.

- chmielu – suszę odnotowano w 33 gminach Polski (1,33% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 30 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 1,21 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 0,06% gruntów ornych (lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).

- truskawek – suszę odnotowano w 5 gminach Polski (0,2% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie o 2 gminy z wystąpieniem suszy, tj. o 0,08 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 2 województwach (lubuskie, zachodniopomorskie).

- buraka cukrowego – suszę odnotowano w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju) w 1 województwie (lubuskie).

- zbóż jarych – susza wystąpiła w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju) w województwie lubuskim. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 38 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 1,53 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 1 województwie.

- zbóż ozimych – susza wystąpiła w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju) w województwie lubuskim. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 1 gminę z wystąpieniem suszy, tj. o 0,04 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 1 województwie.

- drzew owocowych – suszę odnotowano w 2 gminach Polski w województwie lubuskim (0,08% gmin kraju).

Największe niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 11 czerwca do 10 sierpnia występowały w północnej, północno-zachodniej, zachodniej oraz północno-wschodniej Polsce.

Wysokie opady na znacznym obszarze kraju w całym rozpatrywanym okresie (zwłaszcza na jego początku) powodowały, że notowany jest mały deficyt wody.

Szczególnie duże wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły w południowym obszarze Polski. Duży nadmiar wody notowany jest w dalszym ciągu w południowych terenach województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.

Zasięg suszy w stosunku do poprzedniego okresu raportowania zmniejszył się w uprawach zbóż jarych i zbóż ozimych. W uprawach tych zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą.

Natomiast w uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, tytoniu, ziemniaka, chmielu i truskawek zasięg suszy uległ wzrostowi.

(rup) jp / Źródło: IUNG

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia