16,7°C

reklama
reklama
Rolnicy mają do dyspozycji coraz mniej substancji czynnych do ochrony roślin fot. Paweł Pąk

Rolnicy mają do dyspozycji coraz mniej substancji czynnych do ochrony roślin

Napisał  Sie 28, 2020

Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską do cofnięcia pozwoleń na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dikwat. Rolnicy stracili popularny środek przeznaczony do przygotowania do zbioru upraw między innymi ziemniaków i rzepaku. Jakie w tej sytuacji można stosować zamienniki?

Obecnie w uprawie ziemniaka, po wycofaniu preparatów zawierających jon dikwatu, niszczenie naci (łęcin) ziemniaków przed zbiorem bulw na plantacjach ziemniaka nasiennego można przeprowadzić metodą chemiczną lub mechaniczno-chemiczną.

W metodzie chemicznej do desykacji naci ziemniaczanej zalecany jest herbicyd Basta 150 SL (zawiera substancję czynną glufosynat amonu) w dawce 3l/ha. Jest to nieselektywny środek chwastobójczy stosowany nalistnie o działaniu wgłębnym do niszczenia zielonych, nadziemnych części roślin. Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.

W odmianach ziemniaka o silnym wzroście oraz dużej masie liści i łodyg wskazana jest metoda mechaniczno-chemiczna. Wówczas należy najpierw ściąć łodygi ziemniaka do wysokości około 10-20 cm, a następnie w ciągu 24 godzin zastosować desykację preparatem Basta 150 SL. Po zabiegu desykacji zbiór przeprowadzić dopiero w momencie, gdy bulwy osiągną pełną dojrzałość fizjologiczną, tj. posiadają twardą, niełuszczącą się skórkę.

Natomiast na plantacjach ziemniaka jadalnego, przemysłowego i nasiennego, zalecana jest metoda mechaniczno-chemiczna oparta na nieselektywnych środkach chwastobójczych na bazie kwasu pelergonowego-nonanowego (Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC). Są to środki o działaniu kontaktowym. W tym systemie należy w pierwszej kolejności zniszczyć mechanicznie łodygi ziemniaka w fazie rozwojowej ziemniaka BBCH-91, a następnie zastosować w terminie od 24 do 48 godzin preparat Beloukha 680 EC lub Randil Fast 680 EC w dawce 16l/ha.

Na plantacjach ziemniaka jadalnego i przemysłowego do niszczenia łęcin ziemniaczanych można zastosować środek Spotlight Plus 060 EO (zawiera substancję czynną kartfentrazon etylowy) w dawce 1l/ha. Natomiast w dawce dzielonej, w dwuetapowym terminie stosowania w pierwszym zabiegu należy zastosować dawkę 0,7l/ha, a w drugim terminie przypadającym 5-7 dni później dawkę 0,3l/ha.

Do niszczenia naci można przystąpić w terminie w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), co zazwyczaj przypada w okresie 2-36 tygodni przed przewidywanym fizjologicznym terminem zbioru ziemniaków lub w terminie uwzględniającym ograniczenie ryzyka rozwoju porażenia bulw ziemniaka przez choroby wirusowe lub zarodnikami grzyba Phytophtora infestans zarazy ziemniaka.

W celu niszczenia naci w terminie uwzględniającym infekcje chorób wirusowych, niszczenie naci -wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, około dni po letnim oblocie mszyc – wektorów chorób wirusowych. Zazwyczaj dla odmian wczesnych termin ten przypada w III dekadzie lipca (ok. 60 dni po wschodach roślin ziemniaka), dla odmian średnio-wczesnych w I dekadzie sierpnia (ok. 70 dni po wschodach roślin ziemniaka), a dla odmian późnych w I lub II dekadzie sierpnia (ok. 80 dni po wschodach roślin ziemniaka).

W programie ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka chemiczne niszczenie naci ziemniaczanej herbicydem Spotlight Plus 060 EO jest ostatnim zabiegiem ochronnym ograniczającym ryzyko przemieszczania się zarodników z naci ziemniaczanej do bulw ziemniaka.

Zbiór bulw ziemniaka na plantacjach desykowanych środkiem Spotlight Plus 060 EO należy przeprowadzić w terminie ok. 2 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

Trudniejsza sytuacja jest w zakresie przygotowania do zbioru plantacji rzepaku. Obecnie jest szeroka oferta środków chwastobójczych opartych na substancji czynnej glifosat, jednakże preparaty te mogą być stosowane wyłącznie na plantacjach przeznaczonych na przerób przemysłowy. Preparatów zawierających substancję czynną glifosat nie można stosować na plantacjach nasiennych.

Stąd też, we wszystkich etykietach środków ochrony roślin opartych na glifosacie, a które są zalecane do stosowania przed zbiorem plonu nasion w celu zwalczania chwastów uniemożliwiających zbiór lub desykację (dosuszanie) bezwzględnie powinna być zawarta informacja, aby nie stosować środka na plantacjach przeznaczonych na materiał siewny.

Przykładowo w etykiecie herbicydu Roundup Flex 480 brakuje tej informacji, w części etykiety dotyczącej „Stosowania środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych” dotyczącej informacji na temat zaleceń stosowania przed zbiorem plonu nasion w celu zwalczania chwastów uniemożliwiających zbiór lub desykację rośliny strączkowe (łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona).

Informacja, że nie można stosować w uprawach nasiennych dotyczy tylko upraw takich jak pszenica i rzepak. Brak informacji o tym, że nie można stosować w uprawach nasiennych roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) może być przyczyną niewłaściwego stosowania, tj. na plantacjach nasiennych.

Źródło: Instytut Ochrony Roślin - PIB

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama