Susza notowana w 9 rodzajach upraw fot. Paweł Pąk

Susza notowana w 9 rodzajach upraw

Napisał  Wrz 07, 2020

Choć w porównaniu do poprzedniego raportu zasięg suszy w uprawach zmniejszył się, IUNG w dalszym ciągu stwierdza niedobory wody w dziewięciu rodzajach upraw.

Według raportu suszowego IUNG największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło w uprawach: - kukurydzy na kiszonkę - suszę odnotowano w 440 gminach Polski (17,76% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 430 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 17,36 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Suszę odnotowano we wszystkich województwach na powierzchni 1,65% gruntów ornych, tj. o 6,26 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- kukurydzy na ziarno - suszę odnotowano w 358 gminach Polski (14,45% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 468 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 18,90 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie. Suszę odnotowano we wszystkich województwach na powierzchni 1,26% gruntów ornych, tj. o 5,92 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- krzewów owocowych – susza wystąpiła w 276 gminach Polski (11,14% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie gmin z wystąpieniem suszy o 368, tj. o 14,89 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie. Suszę odnotowano w 15 województwach (oprócz podlaskiego) na powierzchni 0,99% gruntów ornych, tj. o 6,00 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- ziemniaka – suszę odnotowano w 128 gminach Polski (5,17% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 235 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 9,48 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Suszę odnotowano w 11 województwach (oprócz podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego) na powierzchni 0,39% gruntów ornych, tj. o 1,88 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- roślin strączkowych - susza wystąpiła w 105 gminach Polski (4,24% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 169, tj. o 17,56 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 10 województwach (oprócz podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i mazowieckiego) na powierzchni 0,3% gruntów ornych, tj. o 4,03 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- chmielu – suszę odnotowano w 11 gminach Polski (0,44% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 179 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 7,23 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 3 województwach (zachodniopomorskie, wielkopolskie i opolskie) na powierzchni 0,02% gruntów ornych, tj. o 0,72 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- warzyw gruntowych - susza wystąpiła w 10 gminach Polski (0,4% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 256 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 10,34 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie. Susza wystąpiła w 3 województwach (zachodniopomorskie, wielkopolskie i opolskie) na powierzchni 0,02% gruntów ornych, tj. o 1,26 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- buraka cukrowego – suszę odnotowano w 7 gminach Polski (0,28% gmin kraju) w 3 województwach ( zachodniopomorskie, wielkopolskie i opolskie) na powierzchni 0,01% gruntów ornych. - tytoniu – susza wystąpiła w 4 gminach Polski (0,16% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 187 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 7,55 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 2 województwach (opolskie i wielkopolskie).

Największe niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia występowały w województwie wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast duże nadmiary wody notowano w dalszym ciągu w południowych terenach województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego.

(rup) jp / Źródło: IUNG

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia