21,8°C

reklama
reklama
Zasady prowadzenia uprawy konopi włóknistych w Polsce fotolia

Zasady prowadzenia uprawy konopi włóknistych w Polsce

Napisał  Paź 22, 2020

Uprawa konopi w Polsce jest zabroniona, z wyjątkiem uprawy konopi włóknistych na potrzeby określonych gałęzi przemysłu. Jakie są zasady prowadzenia takiej uprawy? Uprawa konopi włóknistych w Polsce jest dozwolona na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Warunkiem odstępstwa jest uprawa:
- na określonej powierzchni,
- w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy,
- przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz
- w ramach umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
- zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietami z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Przepisy dotyczące uprawy konopi w ramach odstępstwa w/w ustawy obowiązują w uprawie amatorskiej, jak i profesjonalnej (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. z 2019 r. ze zm.).

(rpf) jp / Źródło: PIORIN

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama