16.5°C

partnerzy:

reklama
Przegląd jesiennych szkodników rzepaku ozimego fot. Paweł Pąk

Przegląd jesiennych szkodników rzepaku ozimego

Napisał  Wrz 22, 2018

Szkodniki atakujące rzepak ozimy są szczególnie aktywne podczas ciepłej i długiej jesieni oraz łagodnej zimy. Dowiedz się co zagraża plantacjom rzepaku ozimego i jakie środki chemiczne można zastosować do ich zwalczania.

Szkodniki gustują szczególnie w młodych siewkach. Szkodliwość poszczególnych z nich jest różna, a na ich liczebność wpływa wiele czynników m.in. płodozmian, sposób prowadzenia uprawy czy przebieg pogody.

Jesienią na młodych roślinach rzepaku najbardziej aktywnie żerują pchełki rzepakowe i ziemne, tatniś krzyżowiaczek, rolnice, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuściana, mszyce, ślimaki.

Pchełka rzepakowa jest chrząszczem wyrządzającym szkody zarówno w postaci larwy, jak i osobnika dorosłego. Larwy wgryzając się do nerwów głównych liści i ogonków liściowych, żerując również wiosną w pędach głównych i szyjce korzeniowej rośliny. Postaci dorosłe żerują na wschodach rzepaku ozimego, gdzie składają jaja. Efekty żerowania pchełek rzepakowych to osłabienie roślin, spadek plonu, zamieranie roślin. Próg szkodliwości to trzy chrząszcze na 1 mb rzędu roślin. Środki chemiczne, którymi można zwalczać pchełki rzepakowe to Decis Mega 50 EW, Karate Zeon 050 CS, Patriot 100 EC.

Pchełki ziemne – największe szkody wywołują chrząszcze wyjadając w liścieniach i liściach młodych roślin wgłębienia i otwory. Roślina przez to szybko traci wodę i usycha. Progiem szkodliwości jest jeden chrząszcz na 1 mb rzędu roślin. Środki chemiczne do zwalczania: Basudin 25 EC, Cymbusz 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Gardona 24 EC, Karate Zeon 050 CS, Khoisan 25 EC, Metation E-50, Patriot 100 EC, Ripcord 10 EC, Sherpa 25 EC, Sumicidin 20 EC.

Tatniś krzyżowiaczek – szkody wywołuje gąsienica tego motyla, który podczas ciepłej jesieni składa jaja na dolnej stronie liści rośliny. Gąsienice wyjadają otworki również na spodniej stronie liścia, co w przypadku silnego porażenia powoduje uschnięcie rośliny. Progiem szkodliwości jest jedna gąsienica na jednej roślinie. Środki chemiczne dedykowane do zwalczania tego motyla to m.in. Coragen 200 SC, Dursban 480 EC.

Rolnice – motyle, których gąsienice początkowo żerują na nadziemnych częściach roślin, w późniejszym czasie schodzą do gleby uszkadzając korzenie, a nocą podgryzając rośliny u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują przewracanie się i zamieranie roślin. Próg szkodliwości to 6-8 gąsienic na 1 m2. W skutecznym zwalczaniu rolnic niezbędne jest nocne opryskiwanie preparatami chemicznymi, gdy szkodniki te wychodzą na powierzchnię. Środki chemiczne: Dursban 480 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS.

Chowacz galasówek – chrząszcze pojawiają się w sierpniu, a do listopada składają jaja do szyjki korzeniowej rzepaku. Larwy żerują w naroślach korzeni aż do nadejścia zimy. Roślina zaatakowana przez tego szkodnika ma obniżoną zdolność przezimowania. Próg szkodliwości wynosi 2-3 chrząszcze na 1m2. Przy niewielkim nasileniu szkodnika można zastosować zaprawy chemiczne Chinook 200 FS, Cruiser OSR 322 FS, Marshal 250 DS. Środki chemiczne: Cymbusz 10 EC, Decis 2,5 EC, Metation E-50, Owadofos 50, Proteus 110 OD, Ripcord 10 EC, Sherpa 25 EC, Sumicidin 20 EC.

Gnatarz rzepakowiec – szkodliwą formą są larwy, które zjadają liście. Młode larwy występują na spodniej stronie liścia, zjadając miękisz i wygryzając dziurki. Starsze uszkadzają całą blaszkę, doprowadzając nawet do gołożeru jeśli występują w dużym nasileniu. Zazwyczaj żerują do wystąpienia pierwszych przymrozków. Progiem szkodliwości jest jedna larwa na roślinie. Środki chemiczne: Decis Mega 50 EW, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Patriot 100 EC.

Śmietka kapuściana – larwy tej muchówki zjadają drobne korzenie i przegryzają szyjkę korzeniową, drążąc w niej chodniki. Uszkodzony rzepak słabo zimuje, jest podatny na wyleganie i zbyt wcześnie dojrzewa. Próg szkodliwości to jedna śmietka w żółtym naczyniu przez 3 dni. Środki chemiczne: Dursban Delta 200 CS, Delta 50 EW, Decis Mega 50 EW, Karate 050 EC, Karate Zeon 050 CS, Kirkuk B 050 CS, Proteus 110 OD, Sumi Alpha 050 EC, Wojownik 050 CS.

Mszyca kapuściana – na rzepaku ozimym pojawia się w czasie trwającej przez dłuższy suchej i ciepłej jesieni. Progiem szkodliwości są dwie kolonie na 1m² na brzegu pola. Środki chemiczne: Agria-Deltametryna 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW.

Ślimaki – największe szkody wyrządzają ślimaki nagie (pomrowik plamisty, ślinik luzytański, ślinik wielki). Zjadają całe fragmenty roślin, wygryzając otwory w liściach. Szczególnie zagrożony jest kiełkujący rzepak i młode siewki. Konsekwencją żerowania ślimaków na rzepaku ozimym jest jego obniżona zimotrwałość. Progiem szkodliwości jest 5% zniszczonych roślin. Środki chemiczne: Anty–Ślimak Spiess–Urania 04 GB, Glanzit 06 GB, Ślimakom 06 GB, Ślimax 04 GB.

(rup) jm

Najnowsze filmy

Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama