3,1°C

reklama
reklama
30 kwietnia upływa termin złożenia deklaracji PIT za 2020 rok. W lutym br. KRUS przekazała deklarację podatkową PIT-11A lub PIT-40A każdej osobie, która w 2020 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Od kilku lat środki zaplanowane w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych systematycznie maleją. W roku bieżącym zaplanowano na ten cel kwotę 400 mln zł., czyli o 100 mln mniej aniżeli w roku ubiegłym.
Eksport jaj i przetworów jajecznych z państw Unii Europejskiej do krajów trzecich osiągnął w 2021 r. znaczny wzrost. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz, w styczniu tego roku wzrósł on o 36,3% w porównaniu do stycznia roku 2020 i osiągnął wolumen 23,1 tys. ton.
W marcu 2021 r. rolnicy kupili 677 szt. nowych przyczep, co w stosunku do poprzedniego miesiąca daje wzrost o ponad 45%, a także o 73% więcej biorąc pod uwagę marzec 2020 r. Liderem na rynku wciąż pozostaje marka Pronar.
Pod względem rejestracji zarówno na rynku ciągników nowych, jak i używanych marzec br. przedstawia się imponująco. Takiego ożywienia nie notowano już dawno.
Od 15 marca br. trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Do tej pory wnioski przez internet złożyło 106,5 tys. rolników.
Kwiecień to czas intensywnych prac w polu – przyroda budzi się do życia, choć zdarzają się jeszcze nocne spadki temperatur. Trzeba wysiać zboża jare, a w oziminach zastosować herbicydy. W kwietniu sadzimy również ziemniaki i usypujemy kopce pod uprawy szparagów.
W lutym 2021 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. wzrosły ceny skupu produktów rolnych, z wyjątkiem cen mleka. Ceny większości produktów rolnych były również wyższe w lutym 2021 r. niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Spadły natomiast w skali roku ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.
W roku 2021 uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.
Opłata kaucyjna doliczana do ceny kupowanego oleju silnikowego stanie się faktem prawdopodobnie w IV kwartale 2021 r. Opłatę mają ponosić osoby samodzielnie wymieniające olej, czyli głównie rolnicy.
reklama
reklama

RSS Module