8,2°C

reklama
reklama
Czasami, pomimo zachowania należytych zasad związanych z zakupem materiału siewnego, zdarza się, że pojawiają się zastrzeżenia co do jego jakości. Wówczas nabywcy przysługuje reklamacja. Jak postępować, aby reklamacja była skuteczna?
Producenci zainteresowani uprawą w systemie integrowanej produkcji roślin oraz uzyskaniem certyfikatu IP powinni corocznie dokonać zgłoszenia podmiotowi certyfikującemu.
W związku z pytaniami od rolników oraz osób zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w Polsce w dalszym ciągu obowiązują ułatwienia w ochronie roślin.
Od 1 stycznia 2021 r. badań opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych mogą dokonywać jedynie te podmioty, które spełniają nowe wymogi.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana organizacyjna w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dotychczasowe Laboratoria Wojewódzkie staną się jednostkami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tworząc wspólnie Centralne Laboratorium GIORiN.
W okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, w bieżącym sezonie produkcyjnym oraz w roku 2021 za czynności kontrolne przeprowadzane przez PIORIN będą obowiązywać obniżone stawki.
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa obchodzi w tym roku 30 lecie istnienia. Jubileusz placówki zbiega się z zakończeniem termomodernizacji w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu, mieszczącym Centralne Laboratorium.
W ostatnim czasie pojawiają się informacje dotyczące przesyłek z Chin, zawierających nieoznakowane nasiona. Początkowo takie paczuszki pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, następnie dotarły do Europy, a w końcu i do Polski.
W ekologicznej produkcji roślinnej stosowany jest materiał siewny, nasiona i wegetatywny materiał nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi. Wykaz materiału ekologicznego jest umieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i aktualizowany 10 dnia każdego miesiąca.
Prezydent RP Andrzej Duda 16 czerwca podpisał ustawę z dnia 7 maja 2020 roku o o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
reklama
reklama

RSS Module