6.4°C

O dziesięć nowych odmian buraka cukrowego oraz jedną nową odmianę buraka pastewnego poszerzył się Krajowy Rejestr.
O 14 nowych odmian buraka cukrowego i 1 odmianę buraka pastewnego wzbogacił się Krajowy Rejestr.

RSS Module