8,1°C

reklama
reklama
Kaptan to substancja czynna obecnie stosowana w wielu uprawach owoców w kilku państwach członkowskich. Po wycofaniu tiofanatu metylu i mankozebu z rynku, kaptan pozostaje jedynym kontaktowym fungicydem, który jest skuteczny na parcha jabłoni i gruszy oraz gorzką zgniliznę wiśni. Czy Komisja Europejska odnowi pozwolenie dla tego pestycydu?
reklama
reklama

RSS Module