4.3°C

Tylko do 28 stycznia br. potrwa jeszcze nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Maksymalna kwota dofinansowania jednego gospodarstwa w tym programie to 100 tysięcy złotych.
Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Wnioski o wsparcie będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe – poinformowało dziś w specjalnym komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pomimo poprawy warunków wilgotnościowych wiele zabiegów agrotechnicznych jest opóźnionych, a rolnicy nie będą w stanie dochować terminu wywozu nawozów naturalnych płynnych i stałych. Stąd wniosek do ministra rolnictwa o przedłużenie tego terminu do końca listopada.
Zakończył prace Zespół ds. wdrażania dyrektywy NEC dotyczącej ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa. Opracowany przez Zespół Kodeks dobrej praktyki rolniczej został ujęty w Krajowym Programie Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza.
W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby ułatwić im przygotowanie dokumentów, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich.
Obornik jest doskonałym źródłem składników odżywczych. Może być stosowany na polach w okresie od 1 marca do 30 listopada.
Od dziś, w świetle przepisów, można stosować nawożenie azotem, choć na wielu polach warunki co do tego sprzyjają już od połowy lutego. Tam, gdzie zima miała łagodny przebieg, rośliny ozime wznowiły wegetację już dwa tygodnie temu. Od tego czasu panują odpowiednie warunki na intensyfikację wiosennych prac polowych, zwłaszcza konieczność zasilenia rzepaku ozimego.
Przepisy prawne dotyczące terminów stosowania mineralnych nawozów azotowych powinny być dostosowane do warunków pogodowych, a nie sztywnej daty 1 marca. W niektórych regionach Polski bowiem już dwa tygodnie temu rośliny ozime wznowiły wegetację.
reklama

RSS Module