3.4°C

Orka pod pszenicę w gospodarstwie rolnym Podlewskich w okolicach Ciechocinka (woj. kujawsko-pomorskie), odbyła się 13 września na polu o areale 6,5 hektarów, natomiast siew pszenicy został wykonany 21 września.
Rolnicy, którym susza uniemożliwia wysianie poplonów będą mogli zostać zwolnieni obowiązku zazielenienia. Jednak konieczne będzie w tym przypadku powiadomienie oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.
Coraz mniej czasu zostało na złożenie wniosku o dopłaty z tytułu zużytego do siewu albo sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Agencja będzie prowadziła nabór jeszcze tylko do 25 czerwca br.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) opracował listę rekomendowanych odmian do wysiewu w województwie zachodniopomorskim na rok 2019. Sprawdź, jakie odmiany zbóż, rzepaku, roślin bobowatych oraz ziemniaka warto wysiać.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) opracował listę rekomendowanych odmian do wysiewu w województwie dolnośląskim na rok 2019. Sprawdź, jakie odmiany zbóż, rzepaku, roślin bobowatych oraz ziemniaka warto wysiać.
Polska znajduje się na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż. Zdaniem ekspertów wysokie plony można osiągnąć dzięki nasionom wysokiej jakości. Jednak wielu rolników uważa, że takie nasiona są dla nich po prostu za drogie.
Stawka dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinna być wyższa – uważają gospodarze. Samorząd rolniczy zwrócił się w tej sprawie do resortu rolnictwa. Czy jest szansa na podniesienie stawek z ubiegłego roku?
Wraz z rosnącym znaczeniem rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie, rośnie popyt na nasiona ekologiczne. Jednym z ważnych zabiegów ochronnych wykonywanych w ramach rolnictwa ekologicznego jest zaprawianie materiału siewnego w każdym typie produkcji.
Lato jest okresem wytężonej pracy dla wszystkich rolników prowadzących produkcję roślinną.
Komisja Europejska ograniczyła stosowanie trzech substancji czynnych z grupy neonikotynoidów.
reklama

RSS Module