9.2°C

Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący wysokości stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019. Stawki są niższe niż rok wcześniej.
Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości: - Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha - za zazielenienie 308,18 zł/ha - dla młodego rolnika 175,62 zł/ha - dodatkowa 178,01 zł/ha - do bydła 293,04 zł/szt. - do krów 373,70 zł/szt. - do owiec 101,39 zł/szt. - do kóz 54,78 zł/szt. - do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha - do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha - do roślin pastewnych 438,71 zł/ha - do chmielu 2129,87 zł/ha - do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha - do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha - do pomidorów 3320,78 zł/ha - do truskawek 1054,35 zł/ha - do lnu 486,12 zł/ha - do konopi włóknistych 235,26 zł/ha - do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg - do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg (rpf) Paweł Pąk / ARiMR
Rząd zaplanował stawki dopłat za 2017 rok! Już teraz można powiedzieć, że młodzi rolnicy będą musieli liczyć się z niższymi kwotami niż w 2016 roku. Podobnie kwestia wygląda, jeżeli chodzi o płatność obszarową – również jest niższa niż ta za 2016 rok.
Poznaliśmy wysokość stawek dopłat do materiału siewnego w 2017 roku.
reklama

RSS Module