W związku z licznymi wnioskami rolników pokrzywdzonymi wypłatą pomocy suszowej 2019 w niepełnej wysokości, izby rolnicze zwróciły się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co odpowiedział resort rolnictwa?
W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku suszę stwierdza się już tylko w uprawach rzepaku i rzepiku na terenie dwóch województw.
Według najnowszego raportu IUNG, deficyt wody dla roślin uprawnych uległ zwiększeniu. Na największe niedobory wody narażony jest rzepak i rzepik.
Województwo lubuskie jest doświadczane suszą od 2018 roku. W tym roku najdotkliwiej odczuły ją gospodarstwa w południowej części regionu, gdzie rolnicy odnotowali znaczne straty głównie w uprawie kukurydzy na kiszonkę i ziarno, buraka, ziemniaka oraz w zbożach jarych.
Aktualnie w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają dwa równoległe nabory wniosków: jeden dotyczący pomocy suszowej/covidowej, drugi pomocy covidowej. Przedstawiamy różnice w obu działaniach i przypominamy, że skorzystanie z jednego działania, nie wyklucza otrzymania pomocy także w drugim.
Zasięg suszy rolniczej zmniejszyła się w stosunku do poprzednich okresów raportowania, jednak wciąż odnotowuje się ją w ośmiu rodzajach upraw.
Minister rolnictwa zapowiada premiowanie działań mających na celu zatrzymanie wody w glebie. Jednak, póki co, rolnicy chcący skorzystać z programu małej retencji przechodzą „drogę przez mękę” by uzyskać pozwolenie wodno-prawne w celu zaopatrzenia gospodarstwa w wodę.
Choć w porównaniu do poprzedniego raportu zasięg suszy w uprawach zmniejszył się, IUNG w dalszym ciągu stwierdza niedobory wody w dziewięciu rodzajach upraw.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina, że Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.
Z najnowszego raportu suszowego IUNG wynika, że przybywa obszarów z suszą rolniczą. Obecnie jest ona notowana w 11 województwach i 13 rodzajach upraw.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
 

RSS Module