18.7°C

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłaty ostatniej transzy pomocy suszowej za ubiegły rok zostały wznowione. – Opóźnienie w wypłacie wszystkich, należnych rolnikom pieniędzy wynikało z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
W najnowszym raporcie IUNG susza notowana jest na obszarze dziewięciu województw i pięciu rodzajach upraw. Niedobory wody dla roślin uprawnych są mniejsze niż w poprzednim okresie.
W pierwszym raporcie suszowym przypadającym na okres od 21 marca do 20 maja 2020 roku, IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
Z proponowanych przepisów wynika, że straty nie będą szacowane w sposób rzeczywisty, ale w oparciu o wskaźniki Instytutów. – Projektowane przepisy w chwili obecnej budzą zbyt wiele wątpliwości, żeby mogły być przyjęte w zaproponowanym zakresie – odpowiadają izby rolnicze.
Nie jest możliwa zmiana przepisów w zakresie międzyplonów uznawanych za obszar proekologiczny (EFA) w taki sposób, aby w przypadku potwierdzenia suszy na danym obszarze przez System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), było to automatycznie uznawane przez właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR jako przypadek wystąpienia siły wyższej – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zakończyliśmy pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków 280 mln. W ciągu 6 dni przekazaliśmy na konta rolników 200 mln zł – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc suszowa za ubiegły rok jest wypłacana rolnikom.
Eurodeputowany Krzysztof Jurgiel zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem w sprawie zaległości w przyznawaniu pomocy suszowej za 2019 r.
Wody Polskie poinformowały o ogłaszeniu kolejnych przetargów na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.
W związku z suszą rolnicy objęci obowiązkiem utrzymania obszarów proekologicznych będą mieli problemy z wywiązaniem się z zobowiązań wsiania i utrzymania międzyplonów. Izby rolnicze apelują do ministra rolnictwa o zniesienie tego obowiązku.
reklama

RSS Module