8.3°C

W związku z obowiązującymi zasadami szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez określone zjawiska atmosferyczne i ich następstwa, można szacować jeśli wystąpiły ściśle określone okoliczności.
Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział: – Susza jest ekstremalna, a komisje nie działają. Tak być nie może.
Po czwartkowych burzach i trąbach powietrznych pogoda znacznie się zmieniła. I w najbliższych dniach taka właśnie pozostanie – będzie znacznie chłodniej.
W związku z trudną sytuacją polskich rolników dotkniętych skutkami suszy w uprawach na terenie prawie całego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem do Komisarza Komisji Europejskiej Phila Hogana o pomoc z budżetu Unii Europejskiej.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB odnotował występowanie suszy rolniczej we wszystkich województwach.
Już od ponad miesiąca na terenie całej Polski na suszę skarżą się niemal wszyscy producenci rolni. Potwierdził to IUNG – PIB. Oficjalnie więc – w Polsce mamy już suszę rolniczą. To z kolei zaowocuje... przynajmniej 20% niższymi plonami. A na horyzoncie poprawy wciąż nie widać.
Jak co tydzień, prezentujemy prognozę pogody na najbliższe dni. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości – aura nie zamierza nas rozpieszczać.
Nie mamy dobrych wiadomości pogodowych – najbliższy tydzień zapowiada się być bardzo ciepły i burzowy. Miejscami prognozowane są burze z gradem o średnicy nawet 4 cm. A do tego, ulewne, ale punktowe opady burzowe nie zagwarantują roślinom odpowiedniej ilości wody w glebie. Czyli przed nami ciąg dalszy suszy.
Pomimo znacznego obniżenia wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW), aktualnie nie ma zagrożenia suszą rolniczą w Polsce. Warunki pogodowe ostatnich dni sprawiły jednak, że występuje coraz większy deficyt wody dla roślin uprawnych.
Aktualnie na terenie kraju nie ma zagrożenia suszą rolniczą. Opady atmosferyczne w czasie tegorocznej wiosny były obfite, powodując nawet w niektórych rejonach na polach podtopienia. Warunki termiczne natomiast nie sprzyjały intensywnemu parowaniu co sprawiło, że stosunki wilgotnościowe dla wielu upraw są dobre.
reklama

RSS Module