12.4°C

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia.
Środki w ramach de minimis kurczą się w zastraszającym tempie. Do końca roku pozostało do wykorzystania około 35 mln EUR. To niewiele, zważywszy, że należy jeszcze uwzględnić wzrost wydatków z pomocy po uruchomieniu na jesieni zwrotu dopłat do materiału siewnego. Zatem, na jaką pomoc w ramach de minimis, mogą liczyć rolnicy, w związku ze stratami spowodowanymi suszą?
W okresie od 1 czerwca do 31 lipca br. susza rolnicza wystąpiła na terenie wszystkich województw i objęła wszystkie uprawy. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Lubuskim i w Wielkopolsce – tu notuje się największy deficyt wody.
– W powiecie czarnkowsko – trzcianeckim (Wielkopolska) miejscami od marca praktycznie nie było konkretnego deszczu – taki sygnał wpłynął do naszej redakcji od Kuby.
Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym PROW na lata 2014-2020, w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
W dalszym ciągu odczuwalne są skutki suszy w podaży i cenach na rynku warzyw i owoców. Ceny nadal są bardzo wysokie, a jakość owoców i warzyw niższa od oczekiwanej.
Samorząd rolniczy wystąpił do ministra rolnictwa o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania.
W okresie od 21 maja do 20 lipca br. susza rolnicza objęła 15 województw i wszystkie uprawy. Największy deficyt wody zanotowało po raz kolejny Pojezierze Lubuskie.
Majowe obfite opady deszczu i związane z nimi powodzie na południu kraju, następnie bijące rekordy upały i susza w czerwcu – pod znakiem dużej zmienności ukształtowała się tegoroczna pogoda w tych dwóch późno wiosennych miesiącach.
Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -94 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 8 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 V-30 VI).
reklama

RSS Module