0.9°C

Aktualnie na terenie kraju nie ma zagrożenia suszą rolniczą. Opady atmosferyczne w czasie tegorocznej wiosny były obfite, powodując nawet w niektórych rejonach na polach podtopienia. Warunki termiczne natomiast nie sprzyjały intensywnemu parowaniu co sprawiło, że stosunki wilgotnościowe dla wielu upraw są dobre.
Erozja gleby jest zjawiskiem naturalnym, jednak proces ten w znacznym stopniu przyspiesza działaność człowieka, głównie poprzez stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych oraz w przypadku intensywnej produkcji rolniczej. 
W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2016 roku, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nie stwierdza zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.
W Polsce nie ma zagrożenia suszą w uprawach polowych, wilgotność gleby wzrosła - poinformował w środę Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Najmniej wilgotna ziemia jest obecnie m.in. na Roztoczu i na południu Mazowsza oraz Pojezierzu Kujawskim.
Susza jest mniejsza niż kilkanaście dni temu, ale nadal występuje w 10 proc. polskich gmin położonych na terenie ośmiu województw. Najbardziej zagrożone niedoborem wody są zboża jare i ozime - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module