0.4°C

reklama
Nie jest możliwa zmiana przepisów w zakresie międzyplonów uznawanych za obszar proekologiczny (EFA) w taki sposób, aby w przypadku potwierdzenia suszy na danym obszarze przez System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), było to automatycznie uznawane przez właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR jako przypadek wystąpienia siły wyższej – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zakończyliśmy pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków 280 mln. W ciągu 6 dni przekazaliśmy na konta rolników 200 mln zł – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc suszowa za ubiegły rok jest wypłacana rolnikom.
Eurodeputowany Krzysztof Jurgiel zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem w sprawie zaległości w przyznawaniu pomocy suszowej za 2019 r.
Wody Polskie poinformowały o ogłaszeniu kolejnych przetargów na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.
W związku z suszą rolnicy objęci obowiązkiem utrzymania obszarów proekologicznych będą mieli problemy z wywiązaniem się z zobowiązań wsiania i utrzymania międzyplonów. Izby rolnicze apelują do ministra rolnictwa o zniesienie tego obowiązku.
Izby rolnicze zwróciły się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Wniosek zawiera między innymi propozycję wykorzystania wody z oczyszczalni ścieków do nawodnień.
Pomimo zapowiedzi zrealizowania do końca I kwartału 2020 roku wsparcia dla rolników poszkodowanych przez ubiegłoroczną suszę, do dziś wielu z nich czeka na należną pomoc.
Podczas dzisiejszej konferencji prezydent Andrzej Duda zaapelował do premiera i ministra finansów o jak najszybsze wypłaty odszkodowań związanych ze stratami spowodowanymi suszą za ubiegły rok.
Druga połowa 2019 roku, ale i początek bieżącego, nie były obfite w opady deszczu ani śniegu. Choć w lutym i marcu sytuacja lekko się poprawiła, to meteorolodzy przewidują okresy suszy i to na początku okresu wegetacyjnego roślin, co dla rolników oznacza straty w uprawie. Jak zatem można je zminimalizować?
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module