Działalność Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych ARiMR zostaje ponownie uruchomiona.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o czasowym wstrzymaniu wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników na turnusy rehabilitacyjne.
Polskie drobiarstwo traci na sile złotego wobec walut największych konkurentów. Polskie drobiarstwo na skutek pandemii COVID19 jest w dramatycznie trudnej sytuacji czemu przedstawiciele branży od wielu miesięcy dają publicznie wyraz.
28 września br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, zgodnie z którym zostaje przedłużona możliwość otrzymania zasiłku chorobowego w wyniku zakażenia się COVID-19.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku pandemii.
Jeszcze tylko przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.
Aktualnie w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają dwa równoległe nabory wniosków: jeden dotyczący pomocy suszowej/covidowej, drugi pomocy covidowej. Przedstawiamy różnice w obu działaniach i przypominamy, że skorzystanie z jednego działania, nie wyklucza otrzymania pomocy także w drugim.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Środki dotyczące zdrowia publicznego”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury.
Od dziś, tj. 9 września 2020 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Nabór wniosków ma potrwać tylko do 30 września br., zatem nie warto odkładać skompletowania dokumentów na ostatnią chwilę.
Ostateczny termin złożenia wniosku o wsparcie w ramach operacji „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” przewidziany na 30 września br. jest zdecydowanie za krótki – apelują izby rolnicze. Wielu rolników może do tego czasu nie zdążyć przygotować wymaganych dokumentów.
reklama reklama

Ogłoszenia