W dniu 15 kwietnia Rada Ministrów dokonała kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z ograniczeń dotyczących przemieszczania się wyłączono myśliwych jako osoby realizujące zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę.
Rolnicy w czasach pandemii koronawirusa pełnią niezwykle istotną rolę producentów żywności. Dlatego ważne jest, aby prace polowe, które wykonują, przebiegały bez zakłóceń. Pamiętają o tym dealerzy i producenci maszyn rolniczych, którzy wdrażają szereg rozwiązań mających zapewnić wsparcie, ciągłość pracy i jej bezpieczeństwo.
Z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika lub domownika został przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Epidemia koronawirusa podkreśliła znaczenie sektora rolno-spożywczego w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jednocześnie wielu rolników zmagać się będzie zarówno z bezpośrednimi skutkami epidemii (konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłość pracy w okresie zachorowań czy kwarantanny) jak i pośrednich (np. ASF).
Rządowa tarcza antykryzysowa została rozszerzona o szereg nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Jak informuje rząd to nie koniec - przygotowywane są już następne. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało zakres zmian, w szczególności te dotcyczące rolnictwa.
Nowoczesne technologie okazują się kluczowe w tym trudnym dla wszystkich okresie związanym z ograniczeniami obowiązującymi wszystkich w związku z pojawieniem się z koronawirusa.
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID – 19.
W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem małe ośrodki jeździeckie i hodowcy koni nie mogą prowadzić treningów, jazd szkoleniowych i rekreacyjnych. Powoduje to kłopoty finansowe i probelmy z zakupem paszy dla koni.
Upadek branży rolno-spożywczej doprowadzi do upadku rolników, co w konsekwencji może spowodować ogromne fale braku żywności niezbędnej do życia ludzi.
Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
reklama

Ogłoszenia