17.4°C

Ciągłe rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa i rosnące ograniczenia w łańcuchu dostaw spowodowały, że CLAAS był w stanie zapewnić ciągłość produkcji w Harsewinkel do końca minionego tygodnia - Obecnie produkcja została wstrzymana do 17 kwietnia 2020.
W dniu 3 kwietnia 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o trzy miesiące przedłuża wypłatę rent rolniczych i innych świadczeń.
Średnie i mniejsze zakłady wylęgu drobiu w Polsce tracą płynność finansową. Wiele z nich stoi na skraju bankructwa – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Drobiarze ostrzegają, że bez pomocy publicznej baza wylęgowa w naszym kraju może zmniejszyć się nawet o połowę.
Ubezpieczonemu rodzicowi sprawującemu osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej, przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Upadek branży rolno-spożywczej doprowadzi do upadku rolników, co w konsekwencji może spowodować ogromne fale braku żywności niezbędnej do życia ludzi.
Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
Zostały zniesione ograniczenia w przekraczaniu granicy przez rolników prowadzących swoją działalność na polach usytuowanych po dwóch stronach granicy w południowej i wschodniej części Polski. Rolnicy posiadający takie pola będą mogli przekraczać granicę bez obowiązku stosowania kwarantanny.
W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów został powołany zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie cen w Internecie oraz w sklepach, w tym sieciach handlowych. Nieuzasadniony wzrost cen żywności i produktów higienicznych będzie karany.
Nie ma przewidzianego wsparcia finansowego dla producentów drobiu w związku z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2020 nie zostały zaplanowane środki finansowe na ten cel.
reklama