23.9°C

Zachowaj ostrożność podczas pracy ze zwierzętami fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Zachowaj ostrożność podczas pracy ze zwierzętami

Napisał  Sie 01, 2019

Praca w gospodarstwie rolnym niemalże na każdym kroku generuje możliwość potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Szczególnie ryzykowna jest praca ze zwierzętami inwentarskimi, podczas której istnieje ryzyko uderzenia, przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta, a nawet stratowania ludzi. 

W ostatnich dniach można było usłyszeć o wypadkach w gospodarstwach rolnych, które wydarzyły się podczas pracy ze zwierzętami. 

Pod koniec listopada, w Budzyniu (województwo wielkopolskie, powiat chodzieski), 86-letni mężczyzna został przygnieciony przez byka i pomimo podjęcia akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. 

Do podobnego zdarzenia doszło w miniony weekend w Bolewicach (województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski), a to jedynie wierzchołek góry lodowej. Do tego typu zdarzeń dochodzi bowiem codziennie w gospodarstwach na terenie całego kraju.

Z danych przedstawionych przez KRUS wynika, że rocznie około 2000 osób doznaje urazu podczas pracy ze zwierzętami, a kilka z nich traci życie. Z czego wynikają tego typu zdarzenia i na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Tego typu sytuacje często wynikają z reakcji zwierząt na nieznane bodźce lub otoczenie, takie jak podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach, a także nieodpowiednie warunki bytowania, nieodpowiednia obsada, a także nieprawidłowe metody poskramiania.

Szczególnie ostatni z czynników może powodować agresje wśród zwierząt, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby odpowiednio obchodzić się z inwentarzem. 

Przede wszystkim odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie i powinno być podyktowane względami etycznymi i praktycznymi. 

Zwierzęta poddane w mniejszym stopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza. 

Zazwyczaj zwierzęta są spokojniejsze, jeżeli opiekują się nimi znane im osoby. Bez względu na to, powinniśmy pamiętać jednak, aby nigdy nie mieć pełnego zaufania do zwierząt.

Dlatego:

- bądź zdecydowany, ale spokojny i ostrożny,
- uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz,
- nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia,
- jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem,
- nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,
- nie pracuj ze zwierzętami po wypiciu alkoholu,
- nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi,
- zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi i karmiącymi matkami, z ogierami, końmi młodymi i końmi
po dłuższym okresie bezczynności,
- pozbywaj się zwierząt narowistych lub wyjątkowo złośliwych,
- do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakładanego do kółka nosowego; jeżeli zwierzę jest bardzo silne lub rozdrażnione,
skorzystaj z pomocy drugiej osoby,
- do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów, nie okręcaj ich wokół dłoni,
- aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem,
- podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja racic, kopyt, rogów) używaj poskromu,
w razie potrzeby korzystaj z pomocy drugiej osoby,
- do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach), a do wyprowadzania zwierząt – dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni

Powinniśmy zadbać też o to, aby ze zwierzętami pracowały osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie, zrównoważone i znane zwierzętom oraz przyjaźnie do nich nastawione.

(rpf) KP, KRUS

reklama