-1.9°C

reklama
Próbki krwi od świń - nie będzie okresu przejściowego w sprawie skrócenia okresu ważności fot. Paweł Pąk

Próbki krwi od świń - nie będzie okresu przejściowego w sprawie skrócenia okresu ważności

Napisał  Maj 21, 2019

Ministerstwo Rolnictwa ustosunkowało się do wniosku złożonego przez samorząd rolniczy w sprawie wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących zatwierdzonego przez Komisję Europejską skrócenia terminu ważności badań próbek krwi od świń w kierunku ASF.

Samorząd rolniczy wnioskował do resortu rolnictwa w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu przejściowego stosowania przepisów dotyczących skrócenia terminu ważności badań próbek krwi od świń.

Przypomnijmy, że decyzją wykonawczą KE okres ważności badań laboratoryjnych w kierunku pomoru świń uległ skróceniu z 15 do 7 dni, co – jak podnoszą hodowcy trzody chlewnej – będzie logistycznie trudne do zrealizowania.

Z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa wynika, że nie ma możliwości zmiany decyzji KE, jak również nie zakłada ona wprowadzenia jakichkolwiek przepisów przejściowych: „Skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r. pomimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej.

Należy jednak zauważyć, że polska delegacja — jako jedyna — głosowała przeciwko tej zmianie. Skutkiem tego jest decyzja wykonawcza Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w złączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji (Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 92) — notyfikowana w dniu 12 kwietnia 2019 r., która obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i nie zawiera przepisów przejściowych.

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo wynika, że Główny Lekarz Weterynarii wraz z wojewódzkimi lekarzami weterynarii przygotowuje aktualnie procedury, które mają na celu ograniczenie do minimum ewentualnych trudności logistycznych, które mogą powstać przy przemieszczaniu świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia w związku ze skróceniem terminu ważności ww. badań laboratoryjnych.

W tym zakresie w szczególności rozważana jest przez Inspekcję Weterynaryjną możliwość dokonywania wysyłek świń w oparciu o dwukrotne kontrole gospodarstw zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Głównym Inspektoracie Weterynarii”.

Dodatkowo poinformowano, że konsekwentnie prowadzone są działania na rzecz poszerzania sieci laboratoriów do diagnostyki ASF o kolejne lokalizacje w celu skrócenia okresu oczekiwania na wynik badania w kierunku ASF. Aktualnie takie laboratoria znajdują się w Puławach, Zduńskiej Woli, Siedlcach, Ostrołece, Krośnie i Gdańsku.

(rzw) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia