7.8°C

Rośnie pogłowie bydła w Polsce fot. Paweł Pąk

Rośnie pogłowie bydła w Polsce

Napisał  Wrz 20, 2019

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2019 roku pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tysięcy sztuk i było o 1,5% (95,3 tysięcy sztuk) wyższe niż w czerwcu 2018 roku. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku, pogłowie wzrosło o 1,8% tj. o 113,4 tysięcy sztuk. Wzrost pogłowia odnotowano w przypadku wszystkich grup struktury stada.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku w porównaniu do czerwca 2018 roku wzrosło o 1,4% i osiągnęło poziom 1 709,5 tysięcy sztuk.

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyła się o 1,9% w relacji rocznej i na koniec czerwca bieżącego roku wynosiła 1 767,6 tys. sztuk.

Wzrost pogłowia odnotowano także w przypadku krów. Ich liczba w porównaniu z czerwcem 208 roku wzrosła o 1,3% i ukształtowała się na poziomie 2 461 tys. szt.

Ograniczeniu natomiast uległa liczna krów mlecznych. W czerwcu zeszłego roku liczba krów mlecznych wynosiła ponad 2 233 tysięcy sztuk, natomiast w pierwszym półroczu bieżącego roku ich liczba spadła do 2 221,4 tys. szt.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2019 roku wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 27,1%;
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,1%;
- krowy – 39,1%;
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,7%.

(rzw) jp / Źródło: PFHB

reklama