9.3°C

Nowy podtyp grypy ptaków w Danii fot. Paweł Pąk

Nowy podtyp grypy ptaków w Danii

Napisał  Lut 01, 2020

W Europie pojawił się odmienny niż do tej pory przypadek zakażenia wirusem grypy ptaków w komercyjnym gospodarstwie drobiarskim.

W Danii, na ekologicznej fermie kur niosek utrzymującej 48 tys. ptaków, potwierdzono zakażenie nisko zjadliwym wirusem grypy ptaków podtypu H5N1. Pozytywny wynik uzyskano w ramach przeprowadzonych badań laboratoryjnych w dniu 29 stycznia 2020 roku. Zgodnie z weterynaryjnymi procedurami stado kur zostanie zlikwidowane.

Wirusy grypy ptaków o wysokiej zjadliwości podlegają oficjalnej kontroli i zwalczaniu w oparciu o regulacje Unii Europejskiej. Od 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) wprowadziła wymóg zgłaszania także w odniesieniu do wirusów o niskiej zjadliwości (LPAI), ale tylko dla podtypów: H5 i H7, które budzą największe obawy epizootyczne. W związku z tym, podtypy LPAI H5 i H7 podlegają kontroli i zwalczaniu zgodnie z przepisami unijnego prawa i istnieje obowiązek raportowania ich występowania do OIE.

(rzw) jp / Źródło: KIPDiP