0.9°C

Wypasanie w działaniu Dobrostan krów mlecznych fot. Paweł Pąk

Wypasanie w działaniu Dobrostan krów mlecznych

Napisał  Maj 05, 2020

 W tym roku rolnicy po raz pierwszy we wniosku obszarowym mogą wnioskować o dodatkową płatność w ramach działania Dobrostan Zwierząt. Jednym z wariantów budzących spore zainteresowanie jest wariant Dobrostan krów mlecznych – wypas. Z jakich obowiązków należy się wywiązać decydując się na skorzystanie z tej dopłaty?

 Płatność w ramach tego wariantu wynosi 185 zł do jednej sztuki, i nie ma limitu, czyli bez względu na ilość krów w gospodarstwie, po spełnieniu warunków, rolnik na każdą sztukę otrzyma płatność. Wypas musi trwać przez minimum 120 dni w roku, przez co najmniej 6 godzin dziennie, w terminie między 1 kwietnia a 15 października. Jeśli wniosek obszarowy zostanie złożony po 1 kwietnia wypas liczy się od dnia złożenia wniosku, do dnia 15 października.

Rolnik, który zdecyduje się skorzystać z dopłaty do wypasu musi pamiętać o kilku obowiązkach:

Wraz z podjęciem zobowiązania na rolniku spoczywa obowiązek prowadzenia rejestru wypasów. Wzór tego rejestru dostępny jest na internetowej stronie ARiMR. Rolnik może prowadzić rejestr wypasu zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Zalecane jest prowadzenie rejestru w wersji elektronicznej, ponieważ podsumowanie, które jest przekazywane do ARiMR jest wypełniane automatycznie, na podstawie wypełnionego zakresu w pozostałych zakładkach i chroni beneficjenta przed popełnieniem błędu. 

Wersja elektroniczna jest też dość prosta w obsłudze - po wpisaniu w odpowiednie pola właściwych danych, informacje zapisują się automatycznie. Wystarczy tylko czuwać nad uzupełnianiem wpisów dotyczących nieobecności krów na pastwisku, w sytuacji zdarzeń losowych (np. choroba lub wycielenie itp.). Do biura powiatowego ARiMR należy przekazać ten druk, w terminie miedzy 15 a 30 października 2020 r.

Wypasane bez uwięzi muszą być wszystkie krowy, które są w gospodarstwie. Także jałówki, które ukończyły 24 miesiące życia. W momencie, gdy krowa osiągnie wiek 24 miesięcy bądź zostanie zakupiona w trakcie trwania zobowiązania, wymóg wypasu jej dotyczy. Jeśli rolnik zakupi krowę mleczną lub posiada jałówkę, która np.: w sierpniu osiągnie wiek 24 miesięcy, automatycznie ma obowiązek jej wypasania oraz prowadzenia z tym dniem, rejestru dla tej sztuki. Płatność dobrostanowa będzie przysługiwała od momentu osiągnięcia przez daną sztukę wieku 24 miesięcy i za liczbę dni wypasu tej krowy.

Wypasać można tylko na łąkach i gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, wpisane do naszego wniosku obszarowego! Tu od razu pojawia się pytanie: czy jest jakaś minimalna powierzchnia pastwisk, określona na 1 sztukę deklarowaną do płatności , lub czy jest maksymalna liczba krów na 1 ha? Otóż, w rozporządzeniu „dobrostanowym” nie została określona ani minimalna powierzchnia wypasu, ani nie został określony żaden limit posiadania krów na 1 ha użytków rolnych. Nie ma też obowiązku sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Co w sytuacji jeśli wystąpi susza na użytkach zielonych i czy będzie brane pod uwagę potraktowanie tego zjawiska, jako usprawiedliwionej nieobecności krowy na pastwisku i braku wypasu krów? Otóż, jeśli wystąpi susza, będzie można zakwalifikować to do niesprzyjających warunków atmosferycznych i będzie to usprawiedliwiona nieobecność krowy na pastwisku. Nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów, dlaczego krowa nie była wypasana. Oczywiście pod warunkiem, że rolnik będzie posiadał protokół oszacowania strat.

(rzw) pp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia