19.1°C

Dobrostan krów mamek: Rozbieżności w terminach składania wniosków fot. Paweł Pąk

Dobrostan krów mamek: Rozbieżności w terminach składania wniosków

Napisał  Cze 04, 2020

Samorząd rolniczy wystąpił 2 czerwca 2020 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie oraz skorygowanie rozbieżności pomiędzy terminem zakończenia składania wniosków w wariancie Dobrostan krów mamek, podanym na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a informacjami przekazanymi doradcom rolniczym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Według informacji podanych na stronie internetowej ARiMR termin składania wniosków na działanie Dobrostan Krów mamek kończy się 15 czerwca 2020 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie otrzymało jednak informację, że termin ten upływa 28 maja 2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego powołuje się na zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 382 ).

Przedstawiając powyższe samorząd rolniczy wnioskował o zmianę przepisów, aby terminem składania wniosków był 15 czerwca, a terminem złożenia planu poprawy dobrostanu - do 10 lipca.

Wcześniej samorząd rolniczy wystąpił do resortu rolnictwa pismem z 27 maja 2020 r. o sprawie skrócenia okresu obowiązkowego wypasu dla krów mlecznych oraz dla bydła w związku z wydłużeniem terminu składania wniosków obejmujących nowo wprowadzone działaniem Dobrostan zwierząt.

(rzw) rp / Źródło: KRIR

reklama