Walka z ASF trwa. Rolniku, pamiętaj o bioasekuracji i chroń swoje stado

Napisał  Wrz 07, 2020

Wirus afrykańskiego pomoru świń jest cały czas obecny w środowisku, stanowiąc zagrożenie dla istniejących hodowli trzody. Konsekwentne stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwie w znacznym stopniu chroni stado przed zawleczeniem wirusa do chlewni.

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?

1. Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt wolno żyjących.
2. Karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt.
3. Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia).
4. Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich.
5. Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
6. Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia, wykorzystywanych jako ściółka dla świń.
7. Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt, w zbieraniu runa leśnego oraz w innych pracach lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 72-godzinnej kwarantanny, bez kontaktu ze świniami.
8. Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków inwentarskich poprzez zainstalowanie odpowiednio utrzymywanych i nasączonych środkami dezynfekcyjnymi mat dezyfekcyjnych.
9. Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
10. Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn oraz narzędzi rolniczych, które mogły przenosić wirusa ASF.
11. Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
12. Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszenia wirusa ze środowiska do gospodarstwa.
(rzw) jp / Źródło: GIW

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia