14.9°C

reklama
GUS: Wzrasta pogłowie bydła w Polsce fot. Paweł Pąk

GUS: Wzrasta pogłowie bydła w Polsce

Napisał  Lut 12, 2021

Według danych GUS pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 6278,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił w grupie bydła w wieku 1-2 lat życia o 2,5%.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące pogłowia bydła za grudzień 2020 r. Wynika z nich, że pogłowie bydła w grudniu ubiegłego roku wynosiło 6278,9 tys. sztuk i było o 17,3tys. sztuk (o 0,3%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2020 r. - niższe o 64,8 tys. sztuk (o 1%).

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2019 r. (o 0,7%), a w porównaniu do czerwca 2020 r. wzrosło o 0,3% do poziomu 1734,6 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 2,5%, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano niewielki wzrost 0,2% i osiągnęło poziom 1800 tys. sztuk.

Pogłowie krów nieznacznie spadło w porównaniu z grudniem 2019 r. o 15 tys. sztuk (o 0,6%) do poziomu 2391,3 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 76,8 tys. sztuk (o 3,1%). Ubój krów w okresie VI –XI 2020 r. w stosunku do okresu XII 2019 r. -V 2020 r. wzrósł o 17,8% (43,3 tys. sztuk).W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 27,6%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,7%,
- krowy – 38,1%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej –5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2019 r. wzrósł jedynie udział pogłowia młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 0,6 p. proc. Udział pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat nie zmienił się.

W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału o 0,3 p. proc. w badanym okresie. Według danych dotyczących handlu zagranicznego import bydła w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. wyniósł 113,6 tys. sztuk i był niższy o 23% (33,9 tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,39 zł/kg i była wyższa o 0,6% od notowanej w analogicznym okresie 2019 r. Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. (137,71 zł za 100 l) była o2,2% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r. Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,2%), wielkopolskie (17,3%) i podlaskie (16,3%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przeczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia