10,5°C

reklama
Przybywa ognisk ptasiej grypy w Polsce. Najwięcej w województwie wielkopolskim fotolia

Przybywa ognisk ptasiej grypy w Polsce. Najwięcej w województwie wielkopolskim

Napisał  Mar 18, 2021

W ostatnim tygodniu na terenie Polski zostało potwierdzonych 14 ognisk grypy ptaków. Aż 13 z nich wystąpiło w powiecie kaliskim w Wielkopolsce.

W okresie od 11 marca do 17 marca na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono wystąpienie 14 ognisk HPAI. Jedno z nich zostało wykryte w województwie opolskim w powiecie krapkowickim, w miejscowości Żużela, gdzie gospodarstwo utrzymywało kaczki w okresie odchowu.

Pozostałe 13 ognisk HPAI (36-48 ognisko w 2021 r.) wystąpiły w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, na terenie gminy Opatówek, w gospodarstwach komercyjnych utrzymujących kaczki, indyki i gęsi. W trakcie badań laboratoryjnych w kierunku HPAI są próbki pobrane z 3 innych gospodarstw w powiecie kaliskim, a ponadto w dniu 17.03.2021. zostały pobrane do badań próbki w kolejnych 5 gospodarstwach.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o utrzymującym się w dalszym ciągu wysokim ryzyku transmisji wirusa grypy ptaków ze środowiska naturalnego do gospodarstw. W związku z powyższym hodowcy drobiu, szczególnie utrzymywanego na fermach komercyjnych, powinni przestrzegać wszelkich zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu oraz zabezpieczać we właściwy sposób źródła wody, paszy i ściółki w gospodarstwie, a także chronić drób przed kontaktem z dzikim ptactwem.

Ponadto apelujemy o niedokarmianie dzikich ptaków. Może ono prowadzić do gromadzenia się tych zwierząt w określonych miejscach i sprzyjać rozprzestrzenianiu się choroby. W przypadku znalezienia martwych ptaków, nie powinno się ich dotykać. Zaleca się także ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w miejscach, gdzie przebywa dzikie ptactwo wodne.

Aktualnie stan liczby ognisk w Polsce w 2021 r. wynosi już 48, gdzie w całym I półroczu ubiegłego roku było ich 32. W Europie najwięcej ognisk HPAI u drobiu stwierdzono we Francji oraz w Niemczech, a najwięcej przypadków choroby u dzikiego ptactwa odnotowano w Niemczech oraz w Danii. W wielu państwach członkowskich UE występują pojedyncze ogniska lub przypadki grypy ptaków.

Dotychczasowe badania wykonane w Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz Laboratorium Referencyjnym w Padwie, nie wykazały, aby w Polsce i innych krajach Europy, wirusy grypy ptaków podtypu H5N8 występujące u drobiu i dzikich ptaków posiadały cechy genetyczne wskazujące na chorobotwórczość dla ludzi. Informacja taka ukazała się w odniesieniu do medialnych doniesień dotyczących komunikatu Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumenta i Dobrobytu związanego z wykryciem w grudniu 2020 r. zakażeń wirusem grypy ptaków podtypu H5N8 u 7 osób na południu Rosji.

(rzw) jp / Źródło: GIW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama