14.9°C

reklama
Trwa wypłata środków w ramach dopłat do materiału siewnego za 2020 r. - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory ARiMR wypłaciła 14,3 mln zł; dla 60% z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano decyzje o przekazaniu środków.
Luty pomału zbliża nas do wiosny. Dla rolników to czas planowania zasiewów wiosennych i obserwacji stanu przezimowania rzepaku.
Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed przypadkami wścieklizny u dziko żyjących zwierząt. Obecnie, od początku tego roku, zostały potwierdzone trzy takie przypadki, jednak niewykluczone, że będzie ich więcej.
Póki co niestety brak widoków na poprawę sytuacji. Nie ma sygnałów o złagodzeniu wirusa i taki stan może utrzymać się nawet do kwietnia. Kolejnych pięć gospodarstw w Polsce zostało dotkniętych grypą ptaków. Łącznie od początku tego roku na terenie Polski wystąpiło 12 ognisk tego wirusa.
Funkcjonujący w ustawie od kilkudziesięciu lat obowiązek utrzymywania zjazdów z dróg publicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących pozostanie bez zmian – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany przepisów w tym zakresie chciały izby rolnicze uważając, iż to w obowiązku zarządców dróg powinno być odpowiednie utrzymanie drożności przepustów drogowych pod zjazdami.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wymiarze składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2021 r.
O kolejne dwa tygodnie, tj. do 14 lutego 2021 r., został przedłużony okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika bądź domownika.
– Sektor mleczarski jest liderem postępu technicznego. W nowym PROW będziemy chcieli skierować znaczne środki na przetwórstwo – powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Mleka.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 roku w trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
reklama

Ogłoszenia

RSS Module