3.6°C

Są już pierwsze konsekwencje szerzenia się ASF-u w Polsce. Główny Inspektorat Weterynarii właśnie poinformował o wprowadzeniu przez Panamę zakazu eksportu polskiego mięsa wieprzowego, świń oraz produktów wieprzowych i materiału genetycznego świń.
Było to do przewidzenia i niestety stało się: mamy pierwszy potwierdzony przypadek padłego dzika z ASF na terenie województwa dolnośląskiego. Cały czas odnajdywane są również dziki z ASF w województwie lubuskim.
W związku z pojawieniem się ASF tuż przy granicy województwa wielkopolskiego, zostały podjęte działania mające na celu zminimalizowania zagrożenia, jaki stanowi ten wirus dla obszaru największej hodowli świń w Polsce. Powstają strefy ochronne, a teren jest przeszukiwany pod kątem padłych dzików.
W związku z wystąpieniem pierwszych przypadków choroby ASF w województwie lubuskim, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o wyznaczeniu obszaru skażonego, obejmującego powierzchnię 78,5 km² oraz strefę ochronną o promieniu 314 km². Obszary zostaną oznakowane, a teren przeszukany pod kątem obecności ewentualnych kolejnych padłych dzików.
Wygląda na, że ASF w województwie lubuskim już się rozprzestrzenia. Główny Lekarz Weterynarii właśnie potwierdził wystąpienie drugiego przypadku choroby u padłego dzika, tym razem w powiecie nowosolskim.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Instytucie w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w powiecie wschowskim, w województwie lubuskim.
Niestety potwierdziły się informacje dotyczące potrąconego przez samochód dzika w powiecie wschowskim w województwie lubuskim. Pobrane do badań próbki w kierunku ASF dały wynik dodatni.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Zawodowego Rolników. W trakcie spotkania poruszano tematy związane z sytuacją na rynku zbóż, w szczególności kukurydzy, zasadami uruchamiania pomocy de minimis oraz kwestie dotyczące zwalczania ASF.
Tylko w okresie od 21 do 27 października br. odnotowano 51 nowych przypadków ASF u dzików na terenie Polski. Z tego aż 36 przypadków w województwie warmińsko-mazurskim.
Od 28 października do 22 listopada 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.
reklama

RSS Module