0.1°C

reklama
Światowy Tydzień wiedzy o antybiotykach odbywa się w dniach 18-24 listopada 2020 r. Jego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt, wynikających z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się oporności na całym świecie.
Ukraińska firma drobiarska MHP wchodzi w segment produkcji ekologicznej, redukując stosowanie środków przeciwbakteryjnych w chowie drobiu.
Na podstawie badań przeprowadzonych w województwie lubelskim, Najwyższa Izba Kontroli wysunęła wniosek, że antybiotyki są powszechnie używane w hodowli zwierząt gospodarskich.
Światowa Organizacja Zdrowia nalega na przemysł przetwórstwa rolnego by przestać usuwania antybiotyków by zwiększyć wzrost zdrowych zwierząt hodowlanych.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module