Niebieska strefa ASF została zmniejszona o 60 gmin w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Oznacza to złagodzenie restrykcji nałożonych przez Komisję Europejską na sektor wieprzowiny.
Minister rolnictwa Grzegorz Puda rozmawiał z minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julią Klöckner. Rozmowy dotyczyły przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej oraz współpracy polsko-niemieckiej w zakresie zwalczania ASF.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje jeszcze w tym roku uruchomienie naboru na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.
Była szansa na zdjęcie strefy niebieskiej w powiatach poznańskim i szamotulskim, jednak kolejne ogniska ASF w Wielkopolsce oddaliły tę nadzieję. Komisja Europejska nie przychyliła się do wniosku strony polskiej w tej sprawie.
To kolejne złe wieści dla wielkopolskich producentów trzody chlewnej. Po tym jak 28 września br. na terenie powiatu obornickiego ASF stwierdzono u dzika potrąconego przez autobus, została tam wprowadzona czerwona strefa.
W okresie od 20 do 27 września br. zostało potwierdzonych siedem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń. Łącznie od początku roku odnotowano 97 ognisk tej choroby.
Działania podjęte przez Czechów i Belgów dowodzą, że walka z ASF może być skuteczna. W krajach tych nie odnotowano ani jednego zakażenia w hodowlach trzody. Czesi są wolni od ASF od lutego 2019. Belgia prawdopodobnie osiągnie status kraju wolnego od ASF w najbliższym czasie.
Ze względu na przypadki występowania afrykańskiego pomoru świń w województwie dolnośląskim, strona ukraińska wydała decyzję o rozszerzeniu restrykcji importowych o to województwo.
 – Dopiero, gdy uznamy, że ASF jest chorobą wspólną dla całej Unii Europejskiej i że cała wspólnota musi ponieść odpowiedzialność za jej zwalczanie i skutki gospodarcze, można będzie myśleć o przełomie w jej zlikwidowaniu – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa w Brukseli.
Od początku roku 2020 do chwili obecnej na terenie Polski wystąpiło 90 ognisk ASF. Stanowi to liczbę dwukrotnie większą niż w całym ubiegłym roku, gdzie łącznie odnotowano 48 ognisk tej choroby w stadach trzody chlewnej.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module