21 września br. Komisja Europejska wyznaczyła dwie granice strefy niebieskiej ASF na terenie województwa wielkopolskiego, które powstało po odnotowaniu choroby ASF u świń w kolejnych gospodarstwach.
O zniesienie strefy niebieskiej w powiecie szamotulskim i poznańskim występowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz bezpośrednio do Komisji Europejskiej Wielkopolska Izba Rolnicza.
W okresie od 14 listopada do 15 grudnia br. Potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików w zachodniej Polsce.
W związku z pojawieniem się ASF tuż przy granicy województwa wielkopolskiego, zostały podjęte działania mające na celu zminimalizowania zagrożenia, jaki stanowi ten wirus dla obszaru największej hodowli świń w Polsce. Powstają strefy ochronne, a teren jest przeszukiwany pod kątem padłych dzików.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module