14.9°C

reklama
Od stycznia br. ARiMR nie udostępnia już podmiotom zewnętrznym formularzy dwupodpisowych i przewiduje zastosowanie tylko tzw. jednopodpisowych formularzy. Oznacza to, że podczas jednego zgłoszenia na formularzu nie podpisze się zarówno kupujący i zbywający.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module