3.2°C

reklama
Według danych GUS pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 6278,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił w grupie bydła w wieku 1-2 lat życia o 2,5%.
O 6,1% spadły w grudniu 2020 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych w porównaniu z grudniem 2019 r. Najgorsza sytuacja przedstawia się na rynku żywca wieprzowego.
W dniach od 15 do 29 stycznia 2021 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Będzie ono dotyczyło koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). 
Choć w odniesieniu do września br., ceny skupu podstawowych produktów rolnych w październiku 2020 r. wzrosły o 1,4%, to nadal są one niższe o 3,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Szczególnie dramatycznie niskie są ceny żywca wieprzowego i drobiu rzeźnego.
Spadają ceny skupu podstawowych produktów rolnych. Chociaż we wrześniu bieżącego roku ceny były wyższe o 1,3% niż w miesiącu poprzednim, to w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego widać wyraźny spadek wynoszący 4,9%.
Od sześciu miesięcy Polska nie schodzi z podium krajów UE z najwyższą inflacją, a wzrost cen jest u nas najszybszy od lat. Przed nami są tylko Węgry.
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r. w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Rolnicy pesymistycznie oceniali również prognozy na II półrocze 2020 r.
Ceny gruntów rolnych w Polsce wzrosły w stosunku do zeszłego roku o 6,4% - informuje Główny Urząd Statystyczny. To nie jest dobra wiadomość dla rolników w tym trudnym okresie, na który wpływ ma wiele czynników, nie tylko korona-wirus.
GUS rozpoczął wysyłanie listów informacyjnych do rolników w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego. Jest on obowiązkowy, a więc każdy użytkownik gospodarstwa, pod groźbą kary, będzie musiał „się spisać”. W jakim celu GUS przeprowadza Powszechny Spis Rolny i na jakie pytania będzie trzeba odpowiedzieć?
Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał w tym roku Powszechny Spis Rolny. Będzie on prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module