3.2°C

reklama
Właśnie zakończyła się możliwość zgłaszania uwag do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Wśród rolników budzi on sporo obaw, gdyż wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami przy zachowaniu dotychczasowych środków.
Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami Związku Podhalan w Polsce. Rozmowy dotyczyły wypasu kulturowego, między innymi w kontekście prac nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 roku w trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Brexit, umowy o wolnym handlu i WPR zdominowały dyskusję podczas wideospotkania Prezydencji COGECA, króra odbyła się 7 stycznia 2020 roku. Jedynym przedstawicielem Polski w Prezydencji jest Agnieszka Maliszewska pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA.
Ustanowienie interpretacji pojęcia aktywnego rolnika odpowiedniej do warunków Polski jest konieczne ze względu na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną – uważają izby rolnicze.
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o formach płatności planowanych w nowym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej. Na jakie programy wsparcia rolnicy będą mogli składać wnioski?
Po dwuletnim okresie przejściowym, nowa Wspólna Polityka Rolna wyraźnie skręci w kierunku ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Głównym celem polityki ma być poprawa dochodów rolnika oraz jego pozycji rynkowej oraz wsparcie małych i średnich, rodzinnych gospodarstw rolnych.
Europoseł Jarosław Kalinowski w piśmie do rolników przedstawia w jaki sposób będzie kształtować się Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Na rewolucję się nie zanosi – przynajmniej do końca 2022 r. mają być stosowane obecne zasady. Niestety nie udało się również doprowadzić do wyrównania dopłat bezpośrednich między państwami członkowskimi.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module