25.1°C

W czerwcu ceny żywca wieprzowego osiągały pułap cenowy powyżej 5,00 zł. Wzrost cen nie trwał jednak długo. Już na początku lipca pandemia znów dała w kość producentom trzody.
Rolnicy, których gospodarstwa znalazły się w strefach niebieskich i tracą przez to swoje dochody, powinni otrzymać z tego tytułu rekompensaty – wynika z informacji przekazanych przez Komisję Europejską izbom rolniczym. Tymczasem resort rolnictwa odpowiada: na chwilę obecną nie mamy na to środków.
Podczas VI Kongresu Rolnictwa RP prezes Związku Polskie Mięso dr Witold Choiński przedstawił ciekawą wizję odbudowy stada trzody chlewnej, temat szczególnie aktualny w czasach pandemii ASF.
Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT dotycząca m.in. zmiany wykazu towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi. Nasienie bydlęce i trzody chlewnej zostało wyłączone z zakresu stosowania preferencyjnej stawki 8% VAT i będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT 23%. Przeoczenie?
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE poprzez uruchomienie rezerwy kryzysowej z budżetu UE, w dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o przeanalizowanie postulatów mających na celu wsparcie producentów wieprzowiny w Polsce.
W kwietniu i maju bieżącego roku ze strefy niebieskiej do strefy czerwonej zostały przeniesione 23 gminy – poinformował Główny Lekarz Weterynarii.
UOKiK wszczął postępowania wobec spółek Agrifirm i Agri Plus stosujących tzw. tucz kontraktowy. Istnieje podejrzenie, że mogą one w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec hodowców trzody chlewnej. 
Grupa Robocza Komisji Europejskiej ds. TSE rozpoczęła omawianie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych pozwalających na dopuszczenie do stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego.
Główny Lekarz Weterynarii poinformował o opracowaniu zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.
Pierwsze w 2020 roku ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń zostało potwierdzone w gospodarstwie położonym w województwie lubuskim. Straty są ogromne. Gospodarstwo utrzymywało prawie 24 tysiące świń.
reklama

RSS Module