-1.9°C

reklama
W ostatnich latach wśród polskich hodowców największe uznanie i popularność zdobyły knury Pic 410, Neckar oraz Duroc. Każdy z nich jest bardzo dobrym materiałem do dalszego tuczu, jednak to hodowca musi odpowiedzieć sobie na pytanie, którego z nich wybrać.
W tym roku produkcja wieprzowiny w Polsce może zostać mocno ograniczona - oceniają analitycy Agencji Rynku Rolnego.
Prowadząc hodowlę trzody chlewnej, jesteśmy skazani na nieustanną walkę z wieloma czynnikami, mającymi negatywny wpływ na efektywną produkcję.
Od 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z produkcją prosiąt i bydła oraz m.in. zakup maszyn i urządzeń. Rolnik może liczyć standardowo na 50 proc. dofinansowanie inwestycji.
Od dłuższego czasu w hodowli trzody chlewnej obserwujemy duży pesymizm. Gospodarstwa nastawione na tą produkcje z roku na rok radzą sobie coraz gorzej.
W miejscowości Sława (woj. lubuskie) przewrócił się TIR wiozący wieprzowinę z Francji.
Do poniedziałku 14 marca mają czas na rejestrację właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego. Obowiązek ten dotyczy również rolników, którzy powinni zgłosić swój sprzęt do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Kto tego nie zrobi może zostać ukarany.
W poniedzialek 14 marca w Brukseli odbędą się rozmowy o wsparciu dla producentów wieprzowiny i mleka.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, od 25 lutego br. każdy rolnik utrzymujący świnie, nawet jeśli jest to jedna sztuka na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada i prowadzić księgę rejestracji świń.
Kilka dni temu weszły w życie zmienione przepisy dotyczące zgłaszania pomieszczeń dla trzody chlewnej.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module