-0.3°C

Problemy z fakturami za wapno nawozowe fot. Paweł Pąk

Problemy z fakturami za wapno nawozowe

Napisał  Sie 13, 2019

Czy rolnicy składający wnioski o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb z załączonymi fakturami wystawionymi w dotychczasowy sposób, a więc zawierającymi w cenie nawóz wapniowy łącznie z transportem, otrzymają dotację w pełnej wysokości z „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”?

Z ogólnie dostępnych informacji, jak również ustnych rozmów z pracownikami MRiRW, na które powołują się pytający, wynika, że faktury za wapno nawozowe powinny być wystawiane w dotychczasowy sposób. Obecnie rolnicy kupują wapno nawozowe od producentów i dystrybutorów w cenie obejmującej 8% stawki podatku VAT.

W cenę wliczony jest transport nawozu do gospodarstwa. Taki sposób postępowania potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa stwierdzając, że „w przypadku, gdy podatnik dokonuje dostawy towaru, której elementem (kosztem dodatkowym) jest usługa transportu, która to usługa nie jest przedmiotem oddzielnej transakcji, to koszt tej usługi wlicza się do podstawy opodatkowania dostawy.

Całość transakcji podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT właściwą dla towaru. Natomiast, jeśli przedmiotem świadczenia są odrębne czynności, wówczas każdą z nich należy opodatkować odrębnie według zasad dla nich obowiązujących.”

Tymczasem niektóre stacje chemiczno-rolnicze żądają od rolników przedstawiania faktur, na których wyodrębniony jest koszt transportu, twierdząc, że kosztem kwalifikowanym programu jest koszt wapna nawozowego, a koszt transportu powinien być zapłacony przez rolnika.

Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność płacenia wyższej stawki VAT, którego rolnicy nie będący „watowcami” nie będą mogli odzyskać oraz utrudnienie w rozliczaniu, co zniechęci mniejszych rolników do korzystania z programu.

Samorząd rolniczy zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa o przedstawienie jasnej interpretacji przepisów.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama