5.2°C

IUNG: Susza rolnicza już tylko w lubuskim fot. Paweł Pąk

IUNG: Susza rolnicza już tylko w lubuskim

Napisał  Paź 03, 2019

Deficyt wody dla roślin znacznie zmalał, powodując zmniejszenie obszaru z suszą rolniczą Najnowszy raport IUNG stwierdza występowanie suszy jedynie w województwie lubuskim oraz uprawach rzepaku i rzepiku.

W badanym okresie największy deficyt wody notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -100 do -159 mm. Na pozostałym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -99 mm. Wśród upraw zagrożonych suszą rolniczą jest rzepak i rzepik. Odnotowano ją w 9 gminach (0,36% gmin kraju) na powierzchni 0,07% gruntów ornych.

Pierwsza dekada września pod względem termicznym była zróżnicowana. Zachodnie obszary kraju były chłodne od 14,5oC do 16oC, natomiast wschodnie były cieplejsze od 16 do ponad 18,5oC. Druga dekada była już chłodniejsza w całym kraju, na północny (z wyjątkiem północno-zachodnich obszarów) notowano temperaturę od 11,5 do 12,5oC. Najcieplej było na Wybrzeżu oraz w południowo-zachodnich terytoriach od 13,5 do 14,5oC. Na pozostałych trenach Polski notowano od 12,5 do 13,5oC.

Trzecią dekadę września charakteryzowało duże zróżnicowanie kraju pod względem termicznym od bardzo chłodnego obszaru północno-wschodniej Polski (10-11oC) po cieplejszą zachodnią częścią od 14 do 15oC.

W pierwszej dekadzie września bardzo niskie opady notowano we wschodnich obszarach Polski od poniżej 5 mm do 15 mm. Na przeważającym terytorium kraju opady były już większe od 15 do 35 mm, a na północy oraz na południu Polski notowano je od 35 do nawet ponad 50 mm.

W drugiej oraz trzeciej dekadzie tego miesiąca w dalszym ciągu największe opady notowano w północnych obszarach Polski od 15 mm (w pierwszej dekadzie) oraz od 25 mm (w drugiej dekadzie) do ponad 50 mm. Natomiast w pozostałej części kraju opady były bardzo małe od poniżej 5 mm do 15 mm.

(rpf) jp / Źródło: IUNG