Wydrukuj tę stronę
Czy uda się wydłużyć termin stosowania nawozów naturalnych? fotolia

Czy uda się wydłużyć termin stosowania nawozów naturalnych?

Napisał  Paź 16, 2019

Pomimo poprawy warunków wilgotnościowych wiele zabiegów agrotechnicznych jest opóźnionych, a rolnicy nie będą w stanie dochować terminu wywozu nawozów naturalnych płynnych i stałych. Stąd wniosek do ministra rolnictwa o przedłużenie tego terminu do końca listopada.

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu” w obliczu drugiego z rzędu roku, w którym wystąpiła susza rolnicza, są niemożliwe do realizacji.

Stąd wniosek o dostosowanie terminu wywozu nawozów naturalnych do końca listopada w zależności od określonych warunków pogodowych i glebowych. Najlepszą zasadą, do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę.”

(rpf) jp / Źródło: KRIR