17.6°C

Izby rolnicze o stawce zwrotu podatku akcyzowego: 1 zł za 1 litr oleju to za mało fotolia

Izby rolnicze o stawce zwrotu podatku akcyzowego: 1 zł za 1 litr oleju to za mało

Napisał  Lis 20, 2019

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada 1 zł za 1 litr oleju. Izby rolnicze: ta stawka jest za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej.

Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej - ma to duży związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych jak i wzrostem cen paliw, szczególnie w trakcie wzmożonych prac polowych. Większa liczba zabiegów ochronnych, czy wykonanie specjalistycznych zabiegów wiąże się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa.

Dodatkowo, rolnicy już drugi rok z rzędu ponoszą straty z tytułu niekorzystnych warunków pogodowych, co w połączeniu z niskimi cenami skupu produktów rolnych oraz wzrastającymi kosztami środków produkcji, powoduje że sytuacja ekonomiczna większości gospodarstw rolnych jest bardzo trudna. Dlatego też, samorząd rolniczy zawnioskował o zwrot pełnej stawki podatku akcyzowego lub przynajmniej zwiększenie o 10%, czyli do poziomu 1,1 zł za litr. Przyjęcie takiej propozycji jest w pełni uzasadnione i wynika chociażby ze wzrostu wskaźnika poziomu inflacji w ostatnich latach.

Izby rolnicze ponowiły również wniosek o rozszerzenie zwrotu akcyzy także o rolników prowadzących hodowlę zwierzęcą inną niż bydło tj. trzody, koni, owiec i kóz. Gospodarstwa te ponoszą dodatkowe koszty związane z transportem paszy (siano, kiszonka), czy wywozem ściółki, obornika. Koszty zużycia paliwa w tych gospodarstwach są większe niż w gospodarstwach zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną, gdyż paliwo jest zużywane przez cały rok, a nie tylko w okresie prac polowych. Wniosek ten był zgłaszany przy okazji opiniowania stawki zwrotu na 2019 – wtedy otrzymaliśmy informację od ministra, że zmiana ta zostanie rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama